Bionic-2 สารเร่งทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

฿60.00

สรรพคุณของไบโอนิค 2 (สารเร่งทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ)

 1. สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
 2. เพิ่มการขยายตัวของใบและการยืดตัวของลำต้นมากขึ้น
 3. ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด
 4. ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น

จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร ไบโอนิค 2 (สารเร่งทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ)

📌ชนิด เป็นชนิดผง บรรจุซอง ขนาด 100 กรัม

สรรพคุณของไบโอนิค 2 (สารเร่งทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ)

 1. สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
 2. เพิ่มการขยายตัวของใบและการยืดตัวของลำต้นมากขึ้น
 3. ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด
 4. ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น

วัสดุสำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (จำนวน 50 ลิตร)

 1. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลาหรือหอยเชอรี่ (ใช้เวลาหมัก 21 วัน) ปลาหรือหอยเชอรี่ 3 ส่วน (30 กก.) : ผลไม้ 1 ส่วน (10 กก.) : กากน้ำตาล 1 ส่วน (10 กก.) : น้ำ 1 ส่วน (10 ลิตร) (อัตราส่วน 3 : 1 : 1 : 1)
 2. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำผักหรือผลไม้ (ใช้เวลาหมัก 7 วัน) ผักหรือผลไม้ 4 ส่วน (40 กก.) : กากน้ำตาล 1 ส่วน (10 กก.) : น้ำ 1 ส่วน (10 ลิตร) (อัตราส่วน 4 : 1 : 1)

วิธ๊ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากไบโอนิค 2 

 1. ละลายสารเร่ง ไบโอนิค-2 จำนวน 25 กรัม ในน้ำ 10 ลิตร ผสมให้เข้ากัน นาน 5 นาที
 2. ผสมเศษวัสดุแลพกากน้ำตาลลงในถังหมักขนาด 50 ลิตร แล้วเทสารละลาย จากข้อ 1 ผสมลงในถังหมัก
 3. คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง 4. ปิดฝาไม่ต้องสนิท อัตราการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ : น้ำ เท่ากับ 1 : 500 ถึง 1 : 1000 วิธีการใช้ – ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น 10 วันต่อครั้ง

ข้อควรระวัง

 • เก็บสารเร่ง “ไบโอนิค-2” ไว้ในที่ร่ม
 • เมื่อเปิดถุงแล้ว ปิดพับปากถุงให้สนิท
 • กากวัสดุที่เหลือจากการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ให้นำไปใส่ในกองปุ๋ยหมักเพื่อย่อยสลายก่อน จึงจะนำไปใส่ลงดิน หรือนำไปใส่ร่วมกับการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำครั้งใหม่ต่อไป
Weight .1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bionic-2 สารเร่งทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *