แบคโตเซล 4001 (300cc.) สำหรับกำจัดแมลงวัน

฿95.00

แบคโตเซล 4001 คือกลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์สามารถช่วยสลายสิ่งปฏิกูล และเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนปัญหาแมลงวันรบกวนจะหมดไป รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญภายในฟาร์ม และชุมชนให้หมดไป

    • กำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
    • ลดปัญหามลภาวะในชุมชน
    • ย่อยสลายสิ่งปฎิกูลในคอกสัตว์
จุลินทรีย์เพื่อฟาร์มปศุสัตว์ แบคโตเซล 4001 (กำจัดแมลงวันและกลิ่นรบกวน)
ชนิด เป็นชนิดน้ำ บรรจุขวด ขนาด 300 cc
คุณสมบัติ
แบคโตเซล 4001 คือกลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์สามารถช่วยสลายสิ่งปฏิกูล และเศษอาหารที่เหลือตกค้างในคอกสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนปัญหาแมลงวันรบกวนจะหมดไป รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญภายในฟาร์ม และชุมชนให้หมดไป
วิธีการใช้
       1. คอกหมู : ใช้ ในอัตรา 100 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่คอก สัปดาห์ละครั้ง ทำให้คอกสัตว์สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นและแมลงวันอีกทั้งสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ หากหมูเป็นโรคปากเท้าเปื่อย ให้ใช้ ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วตัว และบริเวณกีบเท้า อาการจะค่อยๆทุเลาลง
       2. คอกวัว : ใช้ ในอัตราเดียวกัน ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่คอก กลิ่นเหม็นและแมลงวันจะลดลงและหมดไปในที่สุด อีกทั้งช่วยป้องกันโรคกีบเท้าเปื่อย ในวัวเนื้อและวัวนมอีกด้วย
       3. ฟาร์มไก่ : ใช้ ในอัตราเดียวกัน ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่บริเวณใต้ เล้าไก่และที่รองรับมูลไก่ สำหรับไก่ไข่ จะสามารถกำจัดแก๊สไข่เน่า แก๊สแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไก่เป็นโรคตาอักเสบและโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้ ไก่ไข่น้อยลงเปลือกไข่บาง มีเปอร์เซ็นต์ไข่ร้าวและแตกสูง
กจัดแมลงวัน
Weight .3 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบคโตเซล 4001 (300cc.) สำหรับกำจัดแมลงวัน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *