แบคโตเซล 3001 ชนิดแกลลอน (5000g.)

  • กำจัดกลิ่นเหม็นในท่อระบายน้ำ
  • ท่อระบายน้ำตัน มีกลิ่นเหม็น
  • ย่อยสลายกากของเสีย ในท่อระบายน้ำ

คราบไขมัน สร้างปัญหาอย่างไร ?

         คราบไขมัน เป็นสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ยากถึงไม่ละลายเลย ทำให้เกิดการสะสมตามท่อระบายน้ำ หรือถังดักเศษอาหาร เมื่อมีการสะสมนานวัน ทำให้ชั้นไขมันหนาขึ้น ส่งกลิ่นเหม็น และการระบายน้ำยากขึ้น ท่อระบายน้ำอุดตัน หากระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศเสียหาย

        วิธีการกำจัดไขมันในบ่อดักไขมันด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความถี่การใช้รถดูดส้วม ดูดไขมัน ซึ่งราคาในการดูดส้วมในแต่ละครั้งจะมีตั้งแต่ 700 – 5000 บาท ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมด้วย “จุลินทรีย์แบคโตเซล 3001” แก้ไขปัญหาย่อยสลายไขมันได้ในระยะยาว แบคโตเซล 3001 สามารถย่อยสลายไขมันซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยยากมากที่สุด และมีจุลินทรีย์น้อยชนิดที่มีความสามารถในการย่อยสลายไขมันได้ดี ปัญหาของไขมัน นอกจากจะจะมีกลิ่นเหม็นแล้ว ยังจับตัวเป็นคราบอยู่ภายในท่อระบายน้ำ ทำให้ระบายน้ำไหลช้าและเกิดการอุดตัน รวมถึงไขมันที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักไขมันตามร้านอาหาร, โรงแรม, ภัตตาคาร

ชนิด
   เป็นชนิดน้ำ บรรจุแกลลอน ขนาด 5,000 กรัม
วิธีการใช้ แบคโตเซล 3001
Weight 3.9 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบคโตเซล 3001 ชนิดแกลลอน (5000g.)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *