แบคโตเซล 3001 1000 cc.

฿279.00

  • กำจัดไขมันใน่บ่อดักไขมัน
  • ย่อยสลายไขมันในซิงค์ล้างจาน

คราบไขมัน สร้างปัญหาอย่างไร ?

         คราบไขมัน เป็นสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ยากถึงไม่ละลายเลย ทำให้เกิดการสะสมตามท่อระบายน้ำ หรือถังดักเศษอาหาร เมื่อมีการสะสมนานวัน ทำให้ชั้นไขมันหนาขึ้น ส่งกลิ่นเหม็น และการระบายน้ำยากขึ้น ท่อระบายน้ำอุดตัน หากระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศเสียหาย

        วิธีการกำจัดไขมันในบ่อดักไขมันด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความถี่การใช้รถดูดส้วม ดูดไขมัน ซึ่งราคาในการดูดส้วมในแต่ละครั้งจะมีตั้งแต่ 700 – 5000 บาท ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมด้วย “จุลินทรีย์แบคโตเซล 3001” แก้ไขปัญหาย่อยสลายไขมันได้ในระยะยาว แบคโตเซล 3001 สามารถย่อยสลายไขมันซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยยากมากที่สุด และมีจุลินทรีย์น้อยชนิดที่มีความสามารถในการย่อยสลายไขมันได้ดี ปัญหาของไขมัน นอกจากจะจะมีกลิ่นเหม็นแล้ว ยังจับตัวเป็นคราบอยู่ภายในท่อระบายน้ำ ทำให้ระบายน้ำไหลช้าและเกิดการอุดตัน รวมถึงไขมันที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักไขมันตามร้านอาหาร, โรงแรม, ภัตตาคาร

ชนิด
   เป็นชนิดน้ำ บรรจุขวด ขนาด 1000 กรัม
วิธีการใช้ แบคโตเซล 3001
Weight 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบคโตเซล 3001 1000 cc.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *