แบคโตเซล 2001 (1000 cc.)

฿279.00

  • กำจัดกลิ่นเหม็นในท่อระบายน้ำ
  • ท่อระบายน้ำตัน มีกลิ่นเหม็น
  • ย่อยสลายกากของเสีย ในท่อระบายน้ำ
คุณลักษณะ
   เป็นชนิดน้ำ บรรจุขวด ขนาด 1000 ซีซี
คุณสมบัติ
   แบคโตเซล 2001 สามารถแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียในโถส้วม บ่อน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และจุดต่างๆ ที่มีปัญหากลิ่นเหม็น โดยการเข้าย่อยสลายกากของเสีย เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นให้สลายตัว จึงเป็นการจัดการกับปัญหากลิ่นเหม็นที่ต้นเหตุ
วิธีการใช้แบคโตเซล 2001
Weight 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบคโตเซล 2001 (1000 cc.)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *