เครื่องกำจัดขยะ ผลิตปุ๋ยหมัก ย่อยสลายขยะอินทรีย์ และผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) 24ชม.

คาวเทค (COWTEC)

นวัตกรรมของคนไทย เครื่องกำจัดขยะ อินทรีย์คาวเทค

⭐️⭐️⭐️ นวัตกรรมยอดเยี่ยม
ตอบโจทย์ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร และชุมชน

ผลงานการติดตั้ง COWTEC

คุณมีปัญหาแบบนี้ ใช่มั้ย?

 • ขยะเกิดขึ้นตลอด วันละหลายกิโลกรัม
 • เศษอาหารเหลือทิ้ง เป็นกะละมัง
 • ค่ากำจัดขยะสูง จ่ายแพงต่อปี
 • ใบไม้ร่วงทุกวัน กองสุ่มไม่มีที่ทิ้ง

บอลลาปัญหาเหล่านี้

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ COWTEC

 • กำจัดขยะอินทรีย์ที่สมบูรณ์แบบ
 • ประหยัดเวลาในการทำปุ๋ยหมัก
 • ได้ป๋ยหมักคุณภาพสูง
 • ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
 • เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
 • ได้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการหุ้งต้ม
 • ทดแทนน้ำมันในในการเติมเครื่องยนต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า
 • ประหยัดไฟฟ้าในบ้านลดลงมากกว่า 20%
 • เปลี่ยนของเสียเป็นของดี สร้างภาพลักษณ์ CSR
 • รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการก่อมลพิษ
 • ได้รับการไว้วางใจ มากกว่า 300 แห่ง

สามารถกำจัดขยะได้สูงสุดถึง 500 กิโลกรัม/วัน

ผลิตโดยคน ไทย ผสานความร่วมมือจาก อเมริกา มาเลเซีย และสิงค์โปร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี รางวัลการันตี

คาวเทค 1 เครื่อง

มีอะไรบ้าง​ และ ใช้งานอย่างไร

การทำงานของ "คาวเทค"

Cowtec คือ เครื่องกำจัดขยะ ผลิตปุ่ยหมักและก๊าซชีวภาพเป็นเครื่องหมักแบบไร้ออกซิเจนเเบบ Dry Fermentation ที่ทำงานต่อเนื่องเพียงแค่เติม เศษพืช เศษอาหาร มูลสัตว์ วัสดุการเกษตรเหลือใช้ หรือขยะอินทรีย์ต่างๆ เข้าไปในเครื่อง

จากนั้น Cowtec จะทำการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดย “จุลินทรีย์” ที่เป็นหัวใจหลักและนวัตกรรมชั้นเลิศของคาวเทคตัวนี้ ซึ่งได้จดสิทธิบัตรแต่เพียงเจ้าเดียวในเมืองไทย

ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก ที่ได้จากเครื่องคาวเทค เปรียบได้กับมูลวัวคุณภาพสูง เนื่องจากการทำงานของคาวเทคจะมีจุลินทรีย์ย่อยขยะและสารอินทรีย์ (เหมือนวัวกินอาหารและถ่ายออกมา) จนได้ปุ๋ยในขั้นสุดท้ายออกม

ก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในสภาวะที่ไร้อากาศ (Anaerobic Digestion)

กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น ในหล่มขยะ กองมูลสัตว์ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตาม ที่มีสารอินทรีย์หมักหมมเป็นเวลานาน ก๊าซดังกล่าวจะเกิดขึ้น

การรับรองคุณภาพ Cowtec

ผลตรวจรับรองคุณภาพปุ๋ย ปราศจาก ความปนเปื้อนพยาธิในปุ๋ยเป็น Negative 

สามารถนำปุ๋ยไปใช้อย่างปลอดภัย ไร้กังวัล!

มลพิษจากขยะ ทำลายสุขภาพและสังคมรอบตัวคุณ !

รักษาสิ่งแวดล้อมที่คุณรัก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...