3 วิธี แก้ปัญหาของเสียและรักษาสภาพน้ำในบ่อปลา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

การเลี้ยงปลา หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำ หัวใจสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการคุณภาพของน้ำให้ดีอยู่เสมอ แต่ปัญหาหนักใจของคนที่มีบ่อปลา หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำต้องพบเจอก็คือปัญหาน้ำชุ่นมัว น้ำมีสีเขียว และน้ำไม่สะอาดทำให้น้ำเน่าเสียได้ไว บ่อปลาสาเหตุของการเน่าเสีย และน้ำขุ่นมัวส่วนใหญ่มาจากเศษอาหาร และสารแขวนลอยทั้งที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำ เมื่อปลาหรือสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงกินอาหารไม่หมด เศษอาหารที่เหลือก็จะเกิดการเน่าเสีย ส่งผลให้น้ำเน่าเสียไว วิธีการในการรักษาสภาพน้ำและการกำจัดของเสียในน้ำนั้นสามารถทำได้ง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอน คือ

  1. การกำจัดเศษใบไม้ และสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ่อให้สะอาด
  2. หมั่นล้างทำความสะอาดบ่อ หรือตู้ปลา หรือตู้เลี้ยงสัตว์น้ำให้สะอาดอยุ่เสมอ
  3. การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการกำจัดของเสีย และรักษาสภาพน้ำในบ่อปลา ด้วยการใช้ แบคโตเซล 5001 (Bactocel 5001) ผลิตภัณฑ์แบคโตเซล 5001 เป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ช่วยในการย่อยสลายเศษอาหารตกค้าง ช่วยกำจัดสารแขวนลอยต่างๆทั้งที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำให้หมดไป ซึ่งจะทำให้ตู้ปลาสะอาด ไม่มีตะไคร่น้ำจับ สำหรับบ่อปลาจะทำให้ไม่เกิดเลนที่ก้นบ่อ นอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการกำจัดของเสีย และรักษาสภาพน้ำในบ่อปลา แบคโตเซล 5001 (Bactocel 5001) ยังสามารถใช้ได้กับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เช่น กบ ตะพาบน้ำ กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ และจระเข้เป็นต้น ช่วยให้ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ช่วยรักษาความสดใสของน้ำในตู้ปลา และยังช่วยกำจัดแก๊สแอมโมเนีย และไนไตร์ท ช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดกับปลา เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยต่อคน และสัตว์