แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นแก้ไขได้ง่ายๆ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

          ปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นนั้น เป็นปัญหาที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้คนเป็นอย่างมาก สาเหตุของกลิ่นเหม็น มาจากสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

          น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารสำนักงานต่างๆ ชุมชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลาย ๆ หลังคาเรือน ย่านการค้าหรืออาคารที่ทำการ ล้วนจำเป็นต้องใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้สอยในจุดประสงค์อื่น ๆ น้ำที่ใช้นี้จะมีปริมาณหนึ่ง ซึ่งเป็นปริมาณส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำ ทิ้งออกมา น้ำทิ้งนี้ส่วนมากจะเป็นน้ำจาก ส้วมและจากการชำระซักล้าง ซึ่งประกอบไปด้วยสารอินทรีย์สบู่ ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน สารอินทรีย์ และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ  ของเสียในห้องน้ำจากบ้านเรือน ทั้งบ่อน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ ในบ้านเรือนที่เกิดการสะสมของเสียไว้ และปล่อยกลิ่นเหม็นออกมา

          น้ำเสีย ที่มาจากจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยน้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำทิ้งจากระบบการผลิต ระบบการหล่อเย็น อาคารที่อยู่อาศัยและที่ทำการ ร้านค้าและโรงอาหารรวมถึงของเสียที่มาจากกระบวนการขั้นตอนการผลิต โดยโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ตามกฏหมายจะต้องมี การบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง แต่กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการบำบัดน้ำเสียนั้น ก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอยู่เสมอ และเมื่อปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดเกิดการเน่าเหม็น เกิดสี กลิ่น และความไม่น่าดู

          วิธีให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในการช่วยย่อยสลายกากของเสีย โดยแบคโตเซล 2001 มีความสามารถในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเสียภายในโถส้วม บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และจุดต่างๆที่มีปัญหาส่งกลิ่นเหม็น โดยการทำงานของ แบคทีเรีย ในแบคโตเซล 2001 จะเข้าไปช่วยย่อยสลายกากของเสียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นให้สลายไป เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นที่ต้องเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น