ห้องน้ำมีกลิ่น เหม็นมีสาเหตุมาจากอะไร แก้ไขอย่างไรดี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

หลายครอบครัวคงประสบปัญหา ห้องน้ำมีกลิ่น เหม็น ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความกลุ่มใจใช่ไหมละครับ เพราะลองมาแล้วหลายวิธี ก็ไม่สามารถยับยั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ อาจเป็นเพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะฉะนั้น คุณๆควรรู้ก่อนว่าต้นเหตุของปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ หรือกลิ่นเหม็นจากท่อนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรง หรือกลิ่นเหม็นที่มาจากท่อระบายน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นอบอวลนั้น เกิดจากสิ่งเหล่านี้

          1. เกิดจากการติดตั้งท่อน้ำผิดวิธี โดยได้ทำการต่อรวมกับท่อส้วม จึงทำให้กลิ่นย้อนขึ้นมาที่บริเวณท่อน้ำทิ้ง หรือเกิดจากการติดตั้งท่อส้วมที่ไม่ได้คุณภาพ จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์

          2. เกิดจากการอุดตันของท่อน้ำจากเศษผม หรือกระดาษทิชชู่

          3. เกิดจากการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรด จึงทำให้เชื้อจุลลินทรีย์ตาย และทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

          4. เกิดจากการที่มีอุจจาระอุดตัน จึงทำให้เกิดแก๊สมีเทน ส่งผลให้มีกลิ่นย้อนออกมาทางชักโครก หรือเกิดจากท่อทางเดินอุจจาระมีความลาดเอียงไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้อุจจาระค้างอยู่ในท่อ และเกิดการหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็น

          5. เกิดจากน้ำท่วมที่ส่งผลให้ถังบำบัดได้รับความเสียหาย

          6. เกิดจากกลิ่นในท่ออ้างล้างหน้า ที่มีเศษสิ่งสกปรกอุดตัน จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

          ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่คุณพ่อบ้าน แม่บ้านไม่ควรนิ่งเฉยกับปัญหากลิ่นเห็นของห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ เป็นอันขาด เพราะนอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้ว ยังทำให้เกิดเชื้อโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้านอีกด้วย และถ้าไม่อยากต้องใช้ชีวิตร่วมกับกลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำ หรือกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ มิสเตอร์ไบโอนิคมีวิธีบอกลากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แบบถาวรมาบอกครับ

ห้องน้ำมีกลิ่น
ห้องน้ำมีกลิ่น

          เริ่มต้นด้วยการกำจัดสิ่งอุดตันไม่ว่าจะเป็นเศษผม หรือสิ่งต่างๆ ที่อุดตันอยู่ในท่อน้ำ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ กลิ่นเหม็นในท่อน้ำทั้งสิ้น แล้วใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการกำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ กำจัดกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำ มิสเตอร์ไบโอนิคขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มาจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพครับ นั่นก็คือ แบคทีเรียจำจัดกำจัดกลิ่น และกำจัดกากของเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ พืช และที่สำคัญไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ โดยแบคทีเรียกำจัดกำจัดกลิ่น แบคทีเรียกำจัดกากของเสียนี้จะเข้าไปช่วยในการย่อยสลายกากสารอินทรีย์ต่างๆ ที่สะสมจนเกิดการเน่าเหม็น และเกิดแก๊สที่ส่งกลิ่นเหม็นให้รำคาญใจ

โดยแบคทีเรียกำจัดกลิ่น แบคทีเรียกำจัดกากของเสีย นอกจากมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยสลายกากสารอินทรีย์แล้ว ยังช่วยกำจัดต้นต่อของการเกิดกลิ่นเหม็นให้ห้องน้ำ ช่วยแก้ปัญหาการเกิดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ช่วยแก้ปัญหาท่อน้ำตัน ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น อีกด้วย