ปัญหาห้องน้ำ มีกลิ่นของโรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นท์ เรามีวิธีแก้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ปัญหาห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ ไม่ได้เกิดกับเฉพาะบ้านเรือนเท่านั้น แต่ยังเกิดได้กับ โรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก และที่แน่นอน ปริมาณของเสียต่างๆ ก็จะเยอะขึ้นด้วย ในการกระบวนการ การบำบัดของเสียอาจไม่เพียงพอ เลยทำให้เกิดปัญหาบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น ถังกักเก็บกากของเสียมีกลิ่นเหม็น และปัญหาใหญ่ที่พบคือ โถส้วม หรือท่อระบายน้ำต่างๆ ส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วย หากเกิดปัญหากลิ่นเหม็นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นของโรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นท์ สาเหตุหลักๆ มาจากปริมาณของเสียจำนววนมาก ที่มีการอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การอุดตันของท่อ หรือแม้แต่การติดตั้งท่อระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำทั้งสิ้น

วิธีการที่ยั่งยืน ที่จะช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ หรือปัญหากลิ่นเหม็นจากถังกักเก็บของสีย แบคทีเรียกำจัดของเสีย แบคทีเรียกำจัดกากของเสียเป็นตัวช่วยที่ดีในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นต่างๆ  โดยแบคทีเรีย จะช่วยในการเข้าไปย่อยสลายของเสียต่างๆ ตลอดเส้นทางที่น้ำผ่านจุลินทรีย์ก็จะเกาะติดกับกากของเสียต่างๆ  และจะถูกเปลี่ยนรูปให้เป็นเกลือแร่ ที่สามารถละลายน้ำได้ และไหลทิ้งให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สร้างแก๊สที่มีกลิ่นเหม็น จึงเป็นการทำลายที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นได้โดยตรง ซึ่งให้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากเคมีภัณฑ์ทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์แบคทีเรียย่อยสลายกากของเสีย ของไบโอนิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ พืช และไม่ทำลายธรรมชาติ และที่สำคัญไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนท่อน้ำให้ชำรุดเสียหาย แบคทีเรียกำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายกากของเสีย และกำจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ของไบโอนิค ได้ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และธรรมชาติ ช่วยในการย่อยสลายกากสารอินทรีย์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ได้ดีกับ การแก้ปัญหากลิ่นเหม็น ในห้องน้ำที่ต้นเหตุอย่างตรงจุด