Sales: 

098-797-6223

จุลินทรีย์กำจัดคราบไขมัน ตัวช่วย กำจัดไขมัน อยู่หมัด!!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

คราบไขมันที่ เกิดจากการประกอบอาหาร หรือการทิ้งเศษอาหาร ทั้งจากบ้านเรือน ร้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานที่อื่นๆ เมื่อมีการประกอบอาหาร การทิ้งเศษอาหาร หรือการล้างทำความสะอาด โดยส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารจากการล้างจานที่หลุดออกจากตะแกรงดักเศษอาหารไปที่บ่อดักไขมัน มักจะก่อให้เกิดไขมันไปเกาะติดอยู่ตามท่อระบายน้ำ เนื่องจากเกิดการสะสมของไขมันที่อยู่ในระบบและท่อระบายน้ำที่เรามองไม่เห็น เมื่อนานวันขึ้นก็จะทำให้ไขมันเริ่มจับตัวหนาเต็มบ่อดักไขมัน และจะก่อให้เกิดบ่อดักไขมันเต็ม ท่ออุดตันตัน และล้นออกจากบ่อ ในระยะยาวทำให้ส่งกลิ่นเหม็นที่ยากต่อการกำจัด ก่อให้เกิดปัญหาที่สร้างความรำคาญใจ อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดแหล่งกำเหนิดเชื้อโรค สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคชนิดต่างๆ เราต้อง กำจัดไขมัน!

วิธีการกำจัดคราบไขมันด้วยวิธีที่ยั่งยืนคือการใช้ จุลินทรีย์กำจัดคราบไขมัน สำหรับบ่อบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน ในขั้นตอนการทำอาหาร หรือการผลิตอาหาร  อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดแหล่งกำเหนิดเชื้อโรค สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคชนิดต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้นน้ำเสียจากการประกอบอาหารที่มีทั้งเศษอาหารและไขมันปะปนกันอยู่ ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษเข้าไปทำปฏิกิริยากับเศษอาหารและไขมันเหล่านี้การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้จุลินทรีย์กำจัดคราบไขมัน เป็นวิธีที่สามารภแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล และมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของจุลินทรีย์กำจัดคราบไขมัน จะเข้าไปทำการย่อยสลายไขมันซึ่งเป็นสารอินทรีย์ ที่ย่อยสลายยากมากที่สุด และมีจุลินทรีย์น้อยชนิดที่มีวามสามารถในการเข้าไปกำจัดไขมันได้ดี

กำจัดไขมัน

จุลินทรีย์ในแบคโตเซล 3001 (Bactocel 3001) มีความสามารถในการกำจัดไขมันได้เป็นอย่างดี เมื่อจุลินทรีย์ในแบคโตเซล 3001 เข้าไปย่อยสลายไขมัน กากอาหาร และสารอินทรีย์ต่างๆ ปัญหาของไขมันที่อุดตันอยู่ภายในท่อระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดการอุดตัน ระบายน้ำได้ช้าก็จะถูกแก้ไขไปได้อย่างเห็นผล กลิ่นเหม็นที่มาจากการหมักหมมของไขมันที่ส่งกลิ่นรบกวนก็จะหายไป แบคโตเซล 3001 เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ช่วยกำจัดไขมัน กำจัดคราบไขมัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ปลอดภัย ไร้สารเคมี และไม่มีอันตรายต่อคน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม