ทำไมฝนตกทีไรห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

เปรี้ยงๆ⚡️ เสียงฟ้าร้อง⛈ ที่ได้ยินบ่อยๆ ในช่วงนี้?
เพราะประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้ว .. 
เคยไหมคะ? ที่ฝนตกทีไร …. ทำไม ?? ห้องน้ำถึงมีกลิ่นเหม็น โชยออกมาทุกครั้งเลย ?

กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ มักเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น เกิดจากการก่อสร้างผิดรูปแบบ เกิดจากสิ่งอุดตัน หรือเกิดจากการรั่วไหลของของเสียตามรอยแตกร้าวของขอบยาแนว ปัญหาเหล่านี้มักเกิดได้ตลอดเวลา แต่ในบางบ้าน กลิ่นเหม็นๆ นั้น มักจะโชยมาแค่ตอนฝนตกหนักๆ เท่านั้น … 

เอะ !! ทำไมกัน ?? เราไปตามสืบกันจ้า … ?

เส้นทางที่ 1️⃣  การติดตั้งท่อระบายอากาศที่ไม่สมบูรณ์ 
สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ คือ การติดตั้งท่อระบายอากาศที่ต่ำเกินไป จนน้ำสามารถท่วมถึง ทำให้การระบายน้ำได้ช้า ส่งผลให้กลิ่นถูกเก็บสะสมและโชยออกมา ในช่วงที่ฝนตกหนักๆได้

เส้นทางที่ 2️⃣ การระบายน้ำออกจากถังบำบัดหรือบ่อเกรอะ ไม่คล่องตัว เมื่อฝนตกระดับน้ำในชั้นดินจะสูงขึ้นเป็นปกติ ทำให้เกิดแรงต้านกลับของน้ำในชั้นดิน ทำให้น้ำไหลย้อนเข้าสู่ถังบำบัดหรือบ่อเกรอะ หรือบางกรณีเกิดจากการวางแนวท่อระบายน้ำของถังบำบัดที่ต่ำกว่าแนวท่อน้ำสาธารณะทั่วไป ทำให้บางครั้งเมื่อกดชักโครก แรงดูดของชักโครกลดต่ำลง จนทำให้การชำระล้างในโถสุขภัณฑ์ได้ไม่ดีเหมือนเดิม และเกิดการดันย้อนกลับของแก๊สซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

?ปัญหากลิ่นเหม็นเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้กลิ่น แต่การเกิดกลิ่นเหม็น คือการย่อยสลายกากของเสียด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งอาจมีปริมาณไม่เพียงต่อปริมาณของเสียที่สะสม หากจะขจัดปัญหานี้ให้หมดอย่างถาวร ต้องใช้การบำบัดจากจุลินทรีย์ประเภทช่วยย่อยของเสียกากตะกอน โดยการเติมจุลินทรีย์เข้าไปในระบบให้เกิดการย่อยสลายให้ได้มากที่สุด กลิ่นเหม็นจะค่อยๆหายไปอย่างถาวร และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางโดยวิธีทางธรรมชาติวิทยา จึงมั่นใจได้ว่า เป็นวิธีการที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ♻️

แหล่งอ้างอิง 
https://www.scgbuildingmaterials.com/ 
https://www.baanlaesuan.com/…/mainte…/plumbing/stinky-toilet