เราเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสารชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่เน้นการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านการบำบัดน้ำเสีย การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการใช้พลังงานชีวภาพ

หมดปัญหาส้วม ใน 3 ขั้นตอนเห็นผลใน 24 ชม.

ใช้ไบโอนิค จุลินทรีย์สำหรับบ้านเรือน แก้ปัญหา

  • กำจัดกลิ่นเหม็น จากส้วม และห้องน้ำ
  • ป้องกัน ส้วมเต็ม กดน้ำไม่ลง

ขนาด 1000 กรัม ราคา 200 บาท

หมดปัญหาส้วม

ใน 3 ขั้นตอนเห็นผลใน 24 ชม.

ไบโอนิค จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นป้องกันส้วมเต็ม

โทรหาเราได้ที่ 

02-589-7388

ย่อยสลายคราบไขมัน

แบคโตเซล 3001 จุลินทรีย์เฉพาะสำหรับกำจัดไขมัน

บำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD COD SS

แบคโตเซล 2001 จุลินทรีย์ ควบคุมคุณภาพน้ำระดับอุตสาหกรรม

หมดปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์

แบคโตเซล 4001 จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์

หมดปัญหาบ่อน้ำเสีย

แบคโตเซล 5001 จุลินทรีย์ ควบคุมคุณภาพน้ำ ปลา กุ้ง สัตว์น้ำ

นวัตกรรมกำจัดขยะและสารอินทรีย์
พร้อมผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักภายใน 24 ชม.

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก

รับกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน รหัส 083 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

โรงงานสุพรรณบุรีและโรงงานระยอง พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ผ่านมาตรฐาน ISO 14002 อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, CSR-DIW, 3Rs, โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย