เราเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสารชีวภาพ จุลินทรีย์ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่เน้นการแก้ไขปัญหาสำคัญด้าน การบำบัดน้ำเสีย การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการใช้พลังงานชีวภาพ

หมดปัญหาส้วม เหม็น เต็ม ใน 3 ขั้นตอนด้วยเห็นผลใน 24 ชม.

ใช้ไบโอนิค จุลินทรีย์ สำหรับบ้านเรือน แก้ปัญหา

หมดปัญหาส้วม เหม็น เต็ม

ใน 3 ขั้นตอนเห็นผลใน 24 ชม.

ไบโอนิค จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นป้องกันส้วมเต็ม

โทรหาเราได้ที่ 

02-589-7388

ย่อยสลายคราบไขมัน

แบคโตเซล 3001 จุลินทรีย์เฉพาะสำหรับกำจัดไขมัน

บำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD COD SS

แบคโตเซล 2001 จุลินทรีย์ควบคุมคุณภาพน้ำระดับอุตสาหกรรม

หมดปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์

แบคโตเซล 4001 จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์

หมดปัญหาบ่อน้ำเสีย

แบคโตเซล 5001 จุลินทรีย์ควบคุมคุณภาพน้ำ ปลา กุ้ง สัตว์น้ำ

นวัตกรรม เครื่องกำจัดขยะ และสารอินทรีย์
พร้อมผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักภายใน 24 ชม.

เครื่องกำจัดขยะ
เครื่องกำจัดขยะ
เครื่องกำจัดขยะ
เครื่องกำจัดขยะ

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก

รับกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน รหัส 083 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

โรงงานสุพรรณบุรีและโรงงานระยอง พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ผ่านมาตรฐาน ISO 14001 อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, CSR-DIW, 3Rs, โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย

จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น เครื่องกำจัดขยะ
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น เครื่องกำจัดขยะ
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น เครื่องกำจัดขยะ
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น เครื่องกำจัดขยะ
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น เครื่องกำจัดขยะ